Úplný výpis z obchodního rejstříku
Stavební bytové družstvo, DrXXVI 44 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 1.7.2016 14:43
Údaje platné ke dni 1.7.2016 14:43