Usnesení

 

u s n e s e n í

z náhradního shromáždění delegátů konaného dne 5. 1. 2006

 

 

Shromáždění delegátů

A/ Schvaluje:

     1. Návrh plánu na rok 2006

     2. Zajišťování úvěrů na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů spravovaných SBD Chrudim

     3. Zajištění úvěrů na opravu, rekonstrukci a modernizaci bytového domu Holetín čp. 112, Ostrov čp. 74

 

B/ Bere na vědomí:

     1. Zprávu mandátové komise

     2. Zprávu předsedy představenstva

     3. Zprávu předsedy kontrolní komise

     4. Zprávu předsedy volební komise

 

C/ Ukládá:

Představenstvu a vedení správy:

     1. Zveřejnit usnesení ze shromáždění delegátů na webových stránkách družstva a v nejbližším vydání Zpravodaje SBD

     2. Zajišťovat úvěry na opravy, rekonstrukce a modernizace pro spravované domy dle jednotlivých písemných žádostí.

     3. Zajistit úvěr na opravu, rekonstrukci a modernizaci pro dům 6 b.j. Holetín 112 a 4 b.j. Ostrov 74

     4. Předložit kontrolní komisi k vyjádření žádosti o zajištění úvěru na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů předkládané jednotlivými domy.