Usnesení

 

u s n e s e n í

ze shromáždění delegátů konaného dne 12. 5. 2005

 

 

Shromáždění delegátů

A/ Schvaluje:

     1. Výsledky hospodaření za rok 2004

     2. Návrh na rozdělení zisku za rok 2004

 

B/ Bere na vědomí:

     1. Zprávu mandátové komise

     2. Zprávu předsedy představenstva

     3. Zprávu předsedy kontrolní komise

 

C/ Ukládá:

Představenstvu a vedení správy:

     1. Zveřejnit usnesení ze shromáždění delegátů v nejbližším vydání Zpravodaje SBD.