Směrnice

      STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO, Moravská 281, 537 60 CHRUDIM IV

 

 

 

 

P R A V I D L A   pro stanovení minimální výše tvorby a zůstatku dlouhodobé zálohy

                               na opravy a investice           

 

 

 

            Článek 93 platných Stanov SBD Chrudim ukládá tvorbu dlouhodobé zálohy na opravu a dodatečné investice. Způsob tvorby a použití zálohy upravuje vnitrodružstevní Směrnice čís. 1/2002.

 

            Pravidla tuto směrnici doplňují v bodě 2/ a bodě 3/.

 

            Minimální tvorba vč. minimálního zůstatku na účtě dlouhodobé zálohy se pro potřeby financování oprav a údržby jednotlivých objektů stanoví následovně:

 

 

a) minimální tvorba - měsíční předpis pro byt činí min. 7,-- Kč/ m2 užitné plochy

 

 

V Chrudimi dne 15. 10. 2002

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Ondřej Ševčík, v.r.

                                                                                    předseda představenstva