Poplatek za správu bytu


Poplatky za správu:

nájemce bytu Kč  116,-/měs.
nájemce garáže Kč  25,-/měs.
vlastník bytu Kč  140,-/měs.

   Ve společenství vlastníků, které uzavřelo se správcem mandátní smlouvu, hradí vlastník odměnu správci ve výši Kč 75,-/měs. a účetnictví včetně režijních nákladů ve výši Kč 65,-/měs. za komplexní výkon správy. Cenu za výkon správy lze upravit dohodou v závislosti na snížení objemu vykonávaných činností dle mandátní smlouvy.