Kontakty


Telefon: 462 111 801-819
Fax:        462 111 820
E-mail:   sekretariat@sbdchrudim.cz


sekretariát - podatelna Velínská Dana 462 111 801 sekretariat@sbdchrudim.cz
  fax 462 111 820 velinska@sbdchrudim.cz
předseda Mgr. Ondřej Ševčík 462 111 801 sekretariat@sbdchrudim.cz
ředitelka správy Eva Kleprlíková 462 111 801 kleprlikova@sbdchrudim.cz
vedoucí PTÚ Honzíček Luboš 462 111 806 honzicek@sbdchrudim.cz
    724 576 813  
technik PTÚ Vavroušek Vít 462 111 802 vavrousek@sbdchrudim.cz
    724 576 874  
referent PTÚ Šulcová Karolína 462 111 803 sulcova@sbdchrudim.cz
    702 002 199  
ekonom Rokosová Jitka 462 111 811 rokosova@sbdchrudim.cz
    725 733 310  
fakturace Kaplanová Jana 462 111 814 kaplanova@sbdchrudim.cz
    725 422 139  
pokladna Kubátová Soňa 462 111 813 kubatova@sbdchrudim.cz
    702 013 112  
mzdová účtárna Hrstková Hana 462 111 815 hrstkovah@sbdchrudim.cz
    724 576 783  
nájemné Teplá Radka 462 111 807 tepla@sbdchrudim.cz
    702 013 118  
  Brychnáčová Vladimíra 462 111 808 brychnacova@sbdchrudim.cz
    725 422 149  
  Čáslavková Věra 462 111 809 caslavkova@sbdchrudim.cz
vedoucí ÚOČV/SVJ Hnátová Michaela 462 111 816 hnatova@sbdchrudim.cz
    727 981 018  
převody bytů do vlastnictví Kopecká Lucie 462 111 818 kopecka@sbdchrudim.cz
    725 422 159  
členské vztahy 462 111 819
       
agenda pozemků Licková Drahomíra 462 111 817  
Úsek organizace a členských vztahů
vedoucí úseku - Hnátová Michaela
číslo kanceláře 32, telefonní číslo - 462 111 816, 727 981 018

- je zástupcem předsedy po dobu jeho nepřítomnosti na správě
- je členem vedení správy
- sepisuje smlouvy o pronájmu nebytových prostor
- zajišťuje ustavení společenství vlastníků jednotek (SVJ)
- spolupracuje s SVJ a vede jejich evidenci
- připravuje návrhy mandátních smluv
- podílí se na přípravě stanov SVJ


referent členských a bytových vztahů - Kopecká Lucie
číslo kanceláře 35, telefonní číslo - 462 111 818, 725 422 159

- spolupracuje se samosprávami
- převádí byty dle zákona 72/1994 Sb.
- spolupracuje na přípravě ustavujících schůzí společenství vlastníků jednotek


referent členských a bytových vztahů
číslo kanceláře 35, telefonní číslo - 462 111 819

- přijímá přihlášky za člena
- vyřizuje dědictví, uzavírá nájemní smlouvy na byty a garáže po rozvodu manželství
- provádí převody členských práv a povinností, výměny bytů
- provádí změny vlastníků jednotek


referent pro agendu pozemků - Licková Drahomíra
číslo kanceláře 32, telefonní číslo - 462 111 817

- vede evidenci pozemků
- zpracovává kupní smlouvy garáží, darovací smlouvy na pozemky


Ekonomický úsek
ekonom - Rokosová Jitka
číslo kanceláře 30, telefonní číslo - 462 111 811, 725 733 310

- je členem vedení správy
- řídí, organizuje a koordinuje činnost ekonomického úseku
- provádí výpočet daně z nemovitostí a z převodu nemovitostí
- zpracovává roční účetní závěrku


1. Provozní účtárna
Mzdová účetní - Hrstková Hana
číslo kanceláře 36, telefonní číslo - 462 111 815, 724 576 783

- zpracovává mzdovou agendu
- potvrzuje příjmy pro účely daňového přiznání a dávek státní sociální podpory
- likviduje pojistné události


Pokladna, fakturace - Kubátová Soňa
číslo kanceláře 37, telefonní číslo - 462 111 813, 702 013 112

- zpracovává dodavatelské faktury
- vede pokladní agendu
- účtuje splátky investičních úvěrů


Provozní účetní - Kaplanová Jana
číslo kanceláře 28, telefonní číslo - 462 111 814, 725 422 139

- účtuje provozní doklady
- likviduje cestovní účty
- hradí drobná vydání


2. Nájmy
referent - Čáslavková Věra
číslo kanceláře 17, telefonní číslo - 462 111 809

- účtuje nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu
- provádí výpočet poplatku z prodlení, vyhotovení upomínek, návrhy na platební rozkazy
- provádí vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu


referent - Teplá Radka
číslo kanceláře 17, telefonní číslo - 462 111 807, 702 013 118

- účtuje nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu - měsíční uzávěrky
- provádí vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu


referent - Brychnáčová Vladimíra
číslo kanceláře 17, telefonní číslo - 462 111 808, 725 422 149

- eviduje sporožirové účty, SIPO
- kontroluje platby při změnách (dědictví, převod, prodej, rozvod apod.)
- provádí vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu


Provozně technický úsek
vedoucí úseku - Honzíček Luboš
1. patro, číslo kanceláře 22, telefonní číslo - 462 111 806, 724 576 813

- technik pro jednotlivé samosprávy (Chrudim, Slatiňany, Heřmanův Městech)
- je členem vedení správy
- řídí činnost provozně technického úseku
- zajišťuje údržbu a pravidelné kontroly kotelen ve všech lokalitách SBD
- zajišťuje technickou konzultaci před uzavřením smlouvy o dílo
- zajišťuje výběrová řízení
- zajišťuje stavební dozor na prováděných rekonstrukcích, vyřizuje reklamace
- zajišťuje revize vyhrazených technických zařízení
- zajišťuje podklady k podání pojistných událostí


technik - Vavroušek Vít
1. patro, číslo kanceláře 22, telefonní číslo - 462 111 802, 724 576 874

- technik pro jednotlivé samosprávy (Třemošnice, Chrast, Skuteč, Luže, Hrochův Týnec + venkov)
- technická konzultace před uzavřením smlouvy o dílo
- zajištění poptávek na plánované akce
- vyřizování stavebních úprav na stavebních úřadech (ohlášení)
- zajišťování stavebního dozoru na prováděných rekonstrukcích – přejímky díla po jeho dokončení
- vyřizování reklamací
- zajišťuje údržbu a pravidelné kontroly komínů a výtahů
- zajišťuje podklady k podání pojistných událostí


referent - Šulcová Karolína
1. patro, číslo kanceláře 22, telefonní číslo - 462 111 803, 702 002 199

- vyřizuje korespondenci PTÚ
- eviduje smlouvy o dílo
- eviduje veškeré revize – elektro, plyn, hasicí přístroje, požární vodovody, komíny
- zpracovává dodaná hlášení jednotlivých SVJ a bytových domů SBD o spotřebě vody
- zajišťuje předání a evidenci smluv na dodávku vody, tepla


Úsek předsedy
předseda představenstva - Mgr. Ševčík Ondřej
číslo kanceláře 20, telefonní číslo 462 111 801

- organizuje a řídí jednání a práci představenstva
- rozhoduje o bytových otázkách v rozsahu určeném ve stanovách
- organizuje a řídí správu družstva


sekretářka - Velínská Dana
číslo kanceláře 20, telefonní číslo 462 111 801

- podatelna
- zajišťuje sekretářské práce