Činnosti
Předmět naší činnosti
Zajišťování správy, údržby a oprav bytových a nebytových objektů a zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor


 1. Evidence členů a vlastníků a úkony s nimi spojené
 2. Zajištění a vedení společenství vlastníků (SVJ)
 3. Evidence pozemků
 4. Převody bytů dle zákona č. 72/1994 Sb.
 5. Daň z nemovitostí
 6. Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů členů a vlastníků
 7. Vymáhání dluhů od neplatičů nájmu
 8. Platby faktur
 9. Pokladna
 10. Vedení finančních prostředků jednotlivých samospráv a SVJ
 11. Mzdová agenda
 12. Zajištění údržby domů
 13. Evidence revizí plynu, kotelen apod.
 14. Evidence smluv o dílo
 15. Vystavení objednávek dle požadavku výborů samospráv a výborů SVJ
 16. Evidence dodávaného tepla, teplé užitkové vody a studené vody